Nye forslag i Statsbudsjettet 2019

REGJERINGENS FORSLAG TIL SKATTE- OG AVGIFTSOPPLEGG FOR 2019

https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regjeringens-forslag-til-skatte--og-avgiftsopplegg-for-2019/

Utskrift